Round Table

Bemiddeling

Wanneer men te maken krijgt met debiteuren die niet willen betalen is er niet zelden sprake van een verstoorde relatie tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Bemiddeling kan dan een oplossing zijn.

In dergelijke conflicten kan alleen al de aanwezigheid van een derde de negatieve spiraal doorbreken waarin de schuldenaar en de schuldeiser zijn verzandt. Beide partijen kunnen hun hart luchten zonder dat zij zich meteen aangevallen voelen. Op deze manier kan bij bemiddeling een hoop emotionele spanning worden weggenomen Vervolgens kan men op zoek naar een rationele oplossing voor het onderhavige probleem, betaling van de openstaande vordering volgt bijna automatisch.

Dat de relatie met de klant overeind blijft of herleeft na bemiddeling valt natuurlijk niet te garanderen. Wel is het zo dat er na bemiddeling vaak een hervonden respect is voor elkaar waardoor eventuele toekomstige uitlatingen uitblijven.

Of bemiddeling door Incasso Alliantie een optie is per opdrachtgever en per persoon verschillend, veelal wordt het echter al in een vroeg stadium duidelijk of bemiddeling een kans van slagen heeft.