Liever goedschiks...

Buitengerechtelijke Incasso

Het incasseren van openstaande vorderingen leidt tot productiviteitsverlies, een lagere Cash Flow en niet te vergeten veel stress en ergernis. Inmiddels heeft u zich al de nodige moeite getroost om uw vordering ge´nd te krijgen maar helaas zonder soelaas, dat is het moment om uw vordering uit handen te geven aan Incasso Alliantie.

Zodra u Incasso Alliantie benaderd bent u verzekerd van maatwerk. Na het afstemmen van uw wensen met betrekking tot de te volgen procedure en het overhandigen van de benodigde gegevens zal Incasso Alliantie over gaan tot het ingebreke stellen van de debiteur. Waarna Incasso Alliantie bovenop de zaak blijft zitten tot de openstaande vordering is voldaan.

Het uitgangspunt is dat de volledige factuur zonder tussenkomst van de rechter op de debiteur worden verhaald. Indien de debiteur de vordering niet terstond kan voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing door middel van een betalingsregeling.

Indien betaling ondanks de inspanningen van Incasso Alliantie uitblijft is het mogelijk om desgewenst via een gerechtelijk traject de openstaande vordering te innen.