Justice for all

Gerechtelijke incasso

De gerechtelijke kosten zijn doorgaans voor de verliezende partij, echter wanneer een debiteur geen verhaal biedt komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van de eisende partij.

In het geval van een gerechtelijke procedure hanteert Incasso Alliantie een uurtarief van EUR 110 per uur bij kantongerechtzaken tot een bedrag van EUR 25.000. Bij kantongerechtzaken boven de EUR 25.000 worden de kosten van de door Incasso Alliantie in te schakelen advocaat doorbelast.

Voor handelingen waarbij de deurwaarder is betrokken worden de kosten vastgesteld op basis van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Deze en andere met de procedure samenhangende kosten worden rechtstreeks doorbelast.

Klik hier voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.