"Wie niet horen wil…"

Executie van vonnis

Indien een debiteur weigert te betalen ondanks een gerechtelijk vonnis, kan Incasso Alliantie om alsnog betaling te verkrijgen de deurwaarder opdracht geven om over te gaan tot executie van het vonnis.

Bij de executie van een vonnis kan de deurwaarder bijvoorbeeld beslag leggen op het loon of de bankrekening van de debiteur. Ook op andere zaken kan door de deurwaarder eventueel beslag worden gelegd zoals bijvoorbeeld de inboedel, die indien noodzakelijk eveneens kan worden verkocht.