Tarieven

Algemene informatie tarieven

Incasso alliantie hecht veel waarde aan het zo helder mogelijk communiceren van haar tarieven. Op deze website treft u dan ook diverse voorbeelden en uitwerkingen aan van de tarifering die Incasso Alliantie hanteert.

De complexiteit van de dienstverlening brengt met zich dat niet elk voorkomende situatie kan worden beschreven. Voor een uitgebreide omschrijving van onze dienstverlening en bijbehorende tarifering verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden. Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.