Laatste waarschuwing!

Pre-incasso

U wilt nog niet overgaan tot het daadwerkelijk opstarten van een incassotraject, maar u wilt wel de druk tot betaling bij uw debiteur verhogen. In dat geval kunt u Incasso Alliantie inschakelen om al in een vroeg stadium over te gaan tot een laatste aanmaning.

Wij versturen uw laatste aanmaning, al dan niet verhoogd met administratiekosten, op briefpapier van Incasso Alliantie, maar met uw bedrijfsgegevens en rekeningnummer. Kortom de debiteur krijgt nog een laatste kans om direct aan u als opdrachtgever te betalen.

Het voordeel voor u als opdrachtgever is tweeledig. Voor slechts geringe kosten bewerkstelligt u een snellere invordering en dientengevolge een hogere Cash Flow en liquiditeit. Daarnaast blijft de relatie met uw debiteur in stand doordat deze niet meteen wordt geconfronteerd met incassokosten.

De pre-incasso service blijkt dermate kosteneffectief te zijn dat deze zich bij uitstek leent voor een abonnementsvorm. U zult uw invorderingstermijn aanzienlijk verkorten.

Mocht een debiteur niet betalen, dan is het slechts een kleine stap naar het buitengerechtelijke incassotraject.