"De klant is koning"

Debiteurenbeheer

Incasso Alliantie realiseert zich dat geen enkele onderneming hetzelfde is. Het devies bij debiteurenbeheer is dan ook maatwerk.

De gemiddelde factuurwaarde, waarde van de portefeuille en wensen van de opdrachtgever zijn van invloed op het uiteindelijke te hanteren (uur)tarief. Incasso Alliantie hanteert bij debiteurenbeheer de navolgende uitgangspunten:

  • Een uurtarief van EUR 40
  • 1 op 1 doorbelasting van portikosten
  • Een eenmalige bijdrage van EUR 300