Goedkoop en effectief

Pre-incasso
  • Incasso Alliantie verstuurt (per post en e-mail) namens de opdrachtgever een laatste aanmaning, al dan niet verhoogd met 15 aan administratiekosten.
  • De debiteur betaalt rechtstreeks aan de opdrachtgever.
  • Incasso Alliantie verstuurt een factuur aan de opdrachtgever voor de geleverde diensten.

Individuele pre-incasso

De kosten voor de pre-incasso service bedragen 15,00 per opdracht.

Doordat deze kosten standaard, tenzij u anders aangeeft, bij de debiteur in rekening worden gebracht is de pre-incasso service voor u als opdrachtgever in de praktijk gratis indien de debiteur overgaat tot betaling.

Abonnementen

Gegeven de effectiviteit en de geschiktheid voor bulkverwerking van de pre-incasso service hebben wij er voor gekozen deze eveneens in abonnementsvorm aan te bieden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de diverse abonnementsvormen.

Abbonement overzicht

Abonnementen gelden op jaarbasis. Na een jaar zijn abonnementen maandelijks opzegbaar. Indien een abonnement niet volledig benut wordt kan het resterende deel meegenomen worden naar het nieuwe jaar. In geval van overschrijding van het abonnement wordt u de mogelijkheid geboden om over te stappen naar een hoger abonnement.