"Iustitia omnibus"

Gerechtelijke incasso

De voorkeur van Incasso Alliantie gaat uit naar het incasseren van vorderingen zonder tussenkomst van een rechter, helaas kan het voorkomen dat het buitengerechtelijke incassotraject niet direct leidt tot betaling. In een dergelijk geval zal Incasso Alliantie overgaan tot een gerechtelijke procedure. Kortom procederen omdat het moet en niet omdat het kan.

Alvorens over te gaan tot een gerechtelijke procedure zal Incasso Alliantie adviseren omtrent de wenselijkheid en haalbaarheid van een gerechtelijke procedure. Hierbij neemt Incasso Alliantie niet enkel de wensen van de opdrachtgever in acht maar bestaat er eveneens oog voor de hoogte van de openstaande vordering, de juridische grondslag en eventuele verhaalbaarheid van de vordering na gewezen vonnis.

De gerechtelijke procedure gaat van start met het dagvaarden van de debiteur. In de dagvaarding staat kortweg het verzoek aan de rechter om de debiteur te veroordelen tot het betalen van de openstaande vordering, rente en incassokosten.

Wanneer het vonnis ten voordele van de opdrachtgever wordt gewezen dan wel wanneer er sprake is van veroordeling bij verstek, kan, indien noodzakelijk, worden overgegaan tot Executie van het vonnis.