Tijd voor actie

Executie van vonnis

Voor handelingen waarbij de deurwaarder is betrokken worden de kosten vastgesteld op basis van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Deze en andere met de procedure samenhangende kosten worden rechtstreeks doorbelast.

Klik hier voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.