Overig...

Overige dienstverlening

Voor debiteurenbezoek, bemiddeling en alle overige dienstverlening van Incasso Alliantie wordt een honorarium van EUR 90 per uur exclusief alle reis- en verblijfskosten, alsmede andere in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht.

Indien derden worden ingeschakeld, bijvoorbeeld externe mediators, dan worden de desbetreffende uurtarieven één op één doorbelast.

Bij Incasso Alliantie bent u tevens aan het juiste adres voor zakelijke advisering omtrent:

Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling

Loonheffingen

30% regelingen

Compensation & Benefits

WIA/WGA

Fiscale beoordeling arbeidsrelaties

Eindheffingen

Aanvragen Verklaring arbeidsrelatie

Keten- en inleenaansprakelijkheidsrisico's

Arbeidsrechtelijke vraagstukken

Looncontroles door de Belastingdienst/UWV

Analyseren van risico's en kansen op het gebied van loonheffingen

Aangifte Inkomstenbelasting particulieren

Interim management :
- Algemeen beleid
- Human Rescources (HR)
- Compensation & Benefits (C&B)

Faciliteren Due Diligence onderzoeken (loonheffingen)